Phải biết quý trân trọng phước báu của mình hiện đang có

Phải biết quý trân trọng phước báu của mình hiện đang có, ta có cơm ăn, áo mặc, nhà che mưa che nắng, không bệnh là quý báu rồi. Chúng ta nên tạo phước thêm, để mai sau có mà hưởng.

(Sư Minh Tân)