Tâm Hồn BÌNH AN là nguồn sống cho thể xác. Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

Tâm Hồn BÌNH AN là nguồn sống cho thể xác. Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.