NỬA HỒN XUÂN LỘC

May be a black-and-white image of 1 person, standing and military uniform
Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.