Thánh Ca : Kính Mừng Thánh Giuse – Năm Thánh Giuse 2021

Thánh Ca : Kính Mừng Thánh Giuse – Năm Thánh Giuse 2021

Kính Mừng Thánh Giuse

19 tháng 3 Lễ Mừng Kính Thánh Giuse (Năm Thánh Giuse 2021)

Xin mời nghe Ca Đoàn “Tiếng Gọi Lòng Thương Xót” trình bày.

Kính Mừng Thánh Giuse

Xin Chúc Mừng Thánh Bổn Mạng đến quý cha & quý anh có tên thánh Giuse cùng quý vị Gia Trưởng.

Kính,

Phạm Trung

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.