Kính Mừng Thánh Giuse

Tháng 03 Năm Kính Thánh Giuse.

Xin chia sẻ bài hát “Kính Mừng Thánh Giuse

Xin Thánh Giuse chúc lành đến quí vị.

Kính,

Phạm Trung

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.