LÃNH ĐẠO TÂY LÃNH ĐẠO TA

LÃNH ĐẠO TÂY LÃNH ĐẠO TA

Cơn bão tuyết, trăm năm mới có một lần, tràn qua thành phố tôi đang ở, gây nhiều thiệt hại, vật chất cũng như sinh mạng.

Mặc dù chính quyền thành phố, tiểu bang chạy ngược chạy xuôi để lo cho dân, nhưng vẫn bị dân chửi te tua; rằng chính quyền không chuẩn bị, không có “tầm nhìn xa”; tình trạng mất điện, mất nước rộng lớn như vậy là không chấp nhận được v.v. Một ông thượng nghị sĩ đi nghỉ mát cùng gia đình ở Cancun, trên đường trở về bị truyền thông, báo chí đón ngay cửa phi trường để… chửi….

Tôi nghĩ, làm quan ở xứ này khổ thiệt, đường nào cũng bị dân chửi, không “dân” này chửi thì “dân” nọ chửi. Ông thống đốc tiểu bang xuất hiện trên TV tường trình, thông báo giải quyết thế này thế nọ rồi nhận lỗi và bị… chửi!

Nếu ở VN thì chỉ cần nói “địt mẹ tại trời chứ có phải tại lãnh đạo đéo đâu mà chửi”, xong xoa tay ngồi chờ quốc tế cứu trợ để ăn chặn.

Lãnh đạo ta vĩ đại hơn lãnh đạo tây là ở chỗ đó đó

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.