Thượng Viện trắng án Donald Trump tội “xúi giục nỗi loạn” – 2.13.2021

Thượng Viện trắng án Donald Trump tội “xúi giục nỗi loạn” – 2.13.2021

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.