Người Việt tài năng.

Trần Bang
Nửa đầu thế kỷ 20 ở cả nước, trước 30/4/1975 ở Miền Nam -VNCH, nên văn hoá Pháp-Việt thời thuộc địa đã đào tạo ra “lớp trí thức vàng” cho Việt Nam.
+2

Người Việt tài năng.

Đây là đại Tá Không Quân, Tiến sĩ về Khoa học Không gian Nguyễn Xuân Vinh, ông cũng là nhà văn với bút danh Toàn Phong.

Ông là Tư lệnh của Quân chủng Không quân Việt Nam Cộng Hòa (thời Đệ Nhất Cộng Hòa). Ông là người đầu tiên được cấp bằng Tiến sĩ về Khoa học Không gian tại Đại học Colorado Hoa Kỳ.

Ở cái thời mà đại đa số người dân Việt còn đi xe đạp, thì bằng các lý thuyết toán học, những nghiên cứu của GS. Vinh, đã vạch đường bay cho phi thuyền Apollo lên mặt trăng. Và bằng nghiên cứu của ông, NASA thu hồi phi thuyền về trái đất thành công.

Vinh lại còn là một nhà văn có tài thực sự , quyển sách “Đời Phi Công” ông viết dưới bút hiệu Toàn Phong đã được giải thưởng Văn Chương Toàn Quốc năm 1961.

Năm nay ông 91 tuổi và định cư ở Mỹ.

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.