Tin tức về virus corona

Ngày hôm nay, thứ sáu, 15-01-2021

Thế giới: có trên 94 triệu người bị bịnh virus corona

Và có trên 2 triệu người chết

Ở Hoa Kỳ: có trên 24 triệu người bị bịnh

Và có trên 400, 000 người chết vì virus corona

https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR1jM_jCvde2y6ra5PY1Zs_3hutCzj1EQGizYObaUVcJHMZm5UQQjADei1M

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.