VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG

 

VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG.

Ngẫm đi ngẫm lại thấy Trump và những người ủng hộ Trump hết sức vô lý khi tố đảng Dân chủ gian lận. Đó là vấn đề logic học.

Khi bầu cử lâu nay bang nào của Dân chủ thì bỏ phiếu cho đảng Dân chủ. Bang nào của Cộng hòa thì bỏ cho đảng Cộng hòa. Chỉ có các bang chiến trường mới không biết bỏ cho ai.

Nhưng các bang như Winconsin, Michigan, Pennsylvania … đều có truyền thống bỏ cho đảng Dân chủ vì người Mỹ gốc Phi ở đây nhiều. Năm 2012 các tiểu bang này cũng bỏ phiếu cho Obama. Chỉ có năm 2016 do họ không đi bầu nên Trump mới thắng mà thôi.

Vậy thì năm 2020 khi Trump luôn luôn phân biệt chủng tộc trong vận động tranh cử ở các bang da trắng và kiểm soát dịch bệnh dở để người da đen chết gấp 7 lần người da trắng thì dân da đen ở các tiểu bang này đi bỏ cho Biden là hết sức hợp lý. Chỉ khi nào người các bang của Cộng hòa như Arizona hay Georgia bỏ phiếu cho Biden mới bất hợp lý.

Nhưng hai bang Cộng hòa Georgia và Arizona đều do đảng Cộng hòa kiểm soát cả ba ngành thì làm sao có thể tố đảng Dân chủ gian lận được? Đảng Dân chủ đâu có quyền gì ở các bang mà nhờ Trump vận động nên thống đốc mới trúng cử.

Do đó nói đảng Cộng hòa gian lận cho Biden thắng mới đúng. Vì 86 thẩm phán tuyên không có gian lận là người của Trump đề cử và thượng viện mà đảng Cộng hòa chiếm đa số bổ nhiệm. Cả ba thẩm phán Tối cao pháp viện cũng do Trump và đảng CH bổ nhiệm.

Chính quyền liên bang trong tay Trump, các tiểu bang Dân chủ bỏ cho đảng Dân chủ là dĩ nhiên. Các tiểu bang Cộng hòa Trump thua thì đảng Dân chủ chẳng có quyền hành gì để gian lận.

Như vậy chỉ có thể nói là lòng dân. Vậy mà cũng thi hành một chiến dịch nói láo không bằng chứng để vu cáo rồi kéo nhau vào quốc hội, làm như mình bị oan ức lắm để rồi chẳng làm gì được.

Dân Việt nam do tin Trump nói láo, chẳng hiểu gì bầu cử Mỹ cũng vào hùa theo vì cá độ rồi mồm la to ủng hộ Trump nhưng chẳng có bằng chứng gì ngoài ba tin láo khoét. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.