Biden: ‘Thiệt hại to lớn’ cho các cơ quan an ninh Mỹ của Trump – BBC News Tiếng Việt

 

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nói rằng các cơ quan chủ chốt đối với an ninh Mỹ đã phải hứng chịu “thiệt hại lớn lao” dưới tay chính quyền Trump.

Ông Biden nói rằng đội ngũ của ông không nhận được thông tin cần thiết, kể cả từ Bộ Quốc phòng, trong khi cơ quan này đang chuyển giao quyền lực.

Tổng thống đắc cử nói thêm rằng đội ngũ của ông cần một “bức tranh rõ ràng về vị thế lực lượng của chúng ta trên toàn thế giới” và các kẻ thù của Mỹ có thể khai thác bất kỳ sự nhầm lẫn nào dẫn đến kết quả.

Việc ông Trump sau đó cài cắm những người trung thành với mình trong Bộ quốc phòng bị các đối thủ chính trị xem là mối lo ngại, những người xem đó là nỗ lực gieo rắc mầm hỗn loạn trong những tuần cuối cùng của chính quyền ông.

Biden: 'Thiệt hại to lớn' cho các cơ quan an ninh Mỹ của Trump - BBC News Tiếng Việt

BBC.COM

Biden: ‘Thiệt hại to lớn’ cho các cơ quan an ninh Mỹ của Trump – BBC News Tiếng Việt

Tổng thống đắc cử nói rằng đội ngũ của ông không nhận được thông tin cần thiết về an ninh quốc gia.

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.