Cầu nguyện

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con được no nê mà vẫn thiếu ăn vì bên con còn có người đói lả.

Con uống nước mát mà họng vẫn khô ran vì bên con còn có người đang khát. Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi vì bên con còn có người phiền muộn. Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm vì bên con còn có người mù tối. Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi vì bên con còn có người trần trụi. Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức vì bên con còn có bao người thiếu thốn.

(Myrtle Householder)

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

From: NguyenNThu

Bài này đã được đăng trong Lời Hay Ý Đẹp, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.