Song Chi – Người Việt không bình an

Song Chi – Người Việt không bình an

Bài nói chuyện nhằm tìm hiểu vì sao người Việt chúng ta không bình an, vì sao người Việt khổ? Câu trả lời có lẽ đến từ hai nguyên nhân: Nguyên nhân bên ngoài: việc phải sống trong một chế độ độc tài toàn trị là cái khổ lớn nhất. Nguyên nhân nội tại: Không có niềm tin vào chính phủ, vào luật pháp, vào con người; Không có một triết lý sống lành mạnh: quá bận bịu, quá nhiều nỗi lo, nỗi sợ; chạy theo những cái bên ngoài, chạy theo những giá trị ảo; bệnh sĩ diện, thói phô trương; tâm lý “ở trọ” trên quê hương…

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.