10 quốc gia có dân số học thức nhất thế giới.

10 quốc gia có dân số học thức nhất thế giới.

(Theo 24/7 Wall Street) Tổ chức Phát Triển và Hỗ Tương Kinh Tế (OECD) vừa công bố một bản khảo cứu cho biết là trong vòng 50 năm qua, số sinh viên đại học ở các quốc gia phát triển gia tăng gần 200 phần trăm.

Bản công bố này cũng liệt kê danh sách 10 quốc gia trên thế giới có cư dân học thức nhất trên thế giới.

image

Đứng hàng thứ 10Phần Lan với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 37 %.

Sản lượng quốc gia (GDP) tính theo đầu người là 36,585 Mỹ kim

image

Úc Đại Lợi là quốc gia có cư dân học thức đứng hàng thứ 9 trên thế giới,

với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học cũng 37 %.

Sản lượng GDP tính theo đầu người là 40, 719 Mỹ kim

image

Anh là quốc gia đứng hàng thứ 8 về số dân học thức,

với tỷ lệ dân số có bằng cấp cũng ở mức 37 %,

và sản lượng GDP tính theo đầu người là 35, 504 Mỹ kim

image

Na Uy là quốc gia đứng hàng thứ 7 trong bảng sắp hạng,

với sản lượng GDP ở mức 56,617 Mỹ kim một đầu người

image

Nam Hàn là quốc gia đứng hàng thứ 6,

với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 39 %,

trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 29,101 Mỹ kim

image

Quốc gia đứng hàng thứ 5Tân Tây Lan,

với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 40 %.

Sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 29,871 Mỹ kim

image

Hoa Kỳ là quốc gia đứng hàng thứ 4,

với số dân có bằng cấp đại học ở mức 41 %.

Trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người là 46,588 Mỹ kim

image

Quốc gia đứng hàng thứ 3 trong bảng danh sách là Nhật,

với 44 % dần số có bằng cấp đại học.

Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 33,751 Mỹ kim

image

Do Thái là quốc gia đứng

hàng thứ 2 trong bảng danh sách

với 45 % dân số có bằng cấp đại học,

trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 28,596 Mỹ kim

image

Canada là quốc gia đứng hàng đầu về trình độ trí thức,

với 50 % dân số có bằng cấp đại học.

Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 39, 070 dollars

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.