Chúc mừng Khôi nguyên Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2020

Chúc mừng Khôi nguyên Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2020 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam

Ngày 21/11/2020, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã công bố người/tổ chức đoạt Giải thưởng Nhân quyền Việt nam 2020:

1/ Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

2/ Giảng viên cao đẳng âm nhạc- tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tĩnh

3/ Nhà báo tự do- tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hoá

Xin chúc mừng Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và hai ông Nguyễn Năng Tĩnh và Nguyễn Văn Hoá!

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.