Một tình yêu đẹp.(3 phút lắng nghe sẽ rất ý nghĩa với bạn).

Cảm nhận

Một tình yêu đẹp.3 phút lắng nghe sẽ rất ý nghĩa với bạn.

Posted by Tình Chúa Cao Vời on Saturday, August 29, 2020

Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.