“Thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin giữ ước mơ của mình” – Trí Thức VN

“Có một cậu bé sống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Kết quả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm.

Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài “Lớn lên em muốn làm nghề gì?”.

Đêm đó, cậu bé đã viết 7 trang giấy mô tả khát vọng, diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thầy “Đến gặp tôi sau giờ học”…”

"Thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin giữ ước mơ của mình" - Trí Thức VN

M.TRITHUCVN.ORG

“Thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin giữ ước mơ của mình” – Trí Thức VN

Có một cậu bé sống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, người cha phải sống như một kẻ du mục.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.