Suy Ngẫm

Thầy Bạch: Với tôi, câu suy niệm này rất giúp cho tôi, nên cứ vậy mà tiến:

“Nếu bạn đang hoài nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa, hay đang phân vân trước một lựa chọn, đừng đòi hỏi một dấu chỉ, nhưng hãy hướng lòng về dấu chỉ này, đó là: cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su – dấu chỉ trung tâm của mầu nhiệm đức tin Ki-tô giáo.

Đó là nơi mọi câu hỏi được trả lời và cũng là nguồn mạch của mọi ân ban. Chúng ta không còn cần điều gì khác hơn thế nữa.”

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.