Quân nhân đào thoát tiết lộ thông tin về vũ khí sinh học của ĐCSTQ

Phóng viên Bill Gertz gọi nhân sĩ quân đội ĐCSTQ đầu hàng phương Tây lần này là “người đào thoát số 2”, ông nói “người số một” là nhà virus học Trung Quốc Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan). Nhân sĩ quân đội này hiện đang được các cơ quan an ninh của một nước phương Tây bảo vệ. Tình báo Mỹ đã nhận được một phần thông tin mà nhân sĩ này cung cấp…

M.TRITHUCVN.ORG

Quân nhân đào thoát tiết lộ thông tin về vũ khí sinh học của ĐCSTQ

Một nhân sĩ quân đội ĐCSTQ đã mang theo thông tin liên quan đến kế hoạch vũ khí sinh học của ĐCSTQ đào thoát khỏi Trung Quốc, và đầu hàng phương Tây.

Quân nhân đào thoát tiết lộ thông tin về vũ khí sinh học của ĐCSTQ
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.