Ơn gọi Từ một kỹ sư không gian từ bỏ tất cả trở thành nữ tu

Ơn gọi

Từ một kỹ sư không gian từ bỏ tất cả trở thành nữ tu

Posted by Giáo xứ Cần Giờ – DCCT on Tuesday, September 15, 2020

Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.