Hình ảnh sinh động mô tả kết quả cuộc “Cách mạng XHCN”

Hình ảnh sinh động mô tả kết quả cuộc “Cách mạng XHCN” là:

– Biến Bắc Triều Tiên từ miền giàu hơn Nam Triều Tiên thành quốc gia nghèo hơn Nam Triều Tiên 30 lần.

– Biến Cuba từ nước giàu nhất Mỹ La Tinh thành nước nghèo nhất châu lục này.

– Biến Venezuela là nước nằm trên các mỏ dầu lớn nhất địa cầu thành nước phân phối từng can xăng dầu, được “nước bạn” Iran cứu trợ tàu dầu hàng tháng.

– …

Vậy mà tới giờ vẫn còn rất nhiều nhà lí luận chưa sáng mắt ra, muốn ôm cái thây ma này bằng mọi giá. Lạ!

– Trần Quốc Quân

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.