Tần Tựu Thạch: Cuộc chiến sinh học giữa Mỹ và ĐCSTQ

Các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ đã thấy rằng mặc dù trước đây mọi người khó tưởng tượng rằng ĐCSTQ sẽ tạo ra một loại virus, nhưng giờ đây khi ĐCSTQ nhận thấy “tính dễ bị tổn thương” của xã hội Mỹ khi đối mặt với virus, thì ĐCSTQ, vốn thù địch sâu sắc với Hoa Kỳ, lẽ nào sẽ không “khuyến khích” phát triển mạnh mẽ virus như một vũ khí? Nếu một loại virus độc hại hơn lây lan từ Đại Lục trong tương lai, Hoa Kỳ và cộng đồng toàn cầu sẽ ứng phó ra sao?

 
M.TRITHUCVN.ORG

Tần Tựu Thạch: Cuộc chiến sinh học giữa Mỹ và ĐCSTQ

Có cơ chế nào ngăn cản ĐCSTQ phát triển vũ khí sinh học không? Không có ở cấp độ đạo đức, không có ở cấp độ giám sát, cũng không có ở cấp độ tiền bạc.