Những Vị Thánh Còn Nguyên Vẹn Thân Xác Sau Nhiều Năm Qua Đời.

👉 Những Vị Thánh Còn Nguyên Vẹn Thân Xác Sau Nhiều Năm Qua Đời.
1. Thánh Catherine Labouré (1806-1876)
2. Việc tuyên chân phước cho nữ thánh Bernadette (1844-1879)
3. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (1881-1963)
4. Thánh Padre Pio (1887-1968)
5. Chân phước Anne-Marie Taigi (1769-1837)
6. Thánh nữ Madeleine-Sophie Barat (1779-1865)
7. Thánh Gioan-Maria Vianney (1786-1859)
8. Thánh Têrêsa Avila (1515-1582)

Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text that says '3. Đuc Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (1881-1963) được tuyên hien thánh ngày 27.4.2014, cùng lúc với Đuc Gioan Phaolô II. Xác ngài dược khai quật năm 2001 và không thay đoi gì sau gân 4 thập niên. Ngài được đặt trong một quan tài bắng pha lê, dưới bàn thờ nhà nguyện Saint-Jérôme, thuộc Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, với một mặt na bắng sáp, che mặt ngài.'
Image may contain: text that says '4. Thánh Padre Pio (1887-1968) (1887 Pio dược DTC Gioan Phaolô II tuyên thánh ngày 16.6.2002. Khi được đào lên, xác ngài xong hương thơm ngào ngat. Máu ngài chảy khi người ta rach một đường nhò trên thân thể ngài. Chỉ dung mao ngài dược phù một mặt na bắng silicon.'
No photo description available.
+4
Bài này đã được đăng trong CHUYỆN CÁC THÁNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.