Nói láo.

Image may contain: 1 person, eyeglasses and closeup

Hoang Le Thanh

Nói láo.

Jean-Marie MÉRILLON

Cựu Đại Sứ Pháp tại Việt Nam Cộng Hòa.

Ở đời có khéo lắm cũng chỉ lừa gạt được người ta lần thứ hai, làm sao lừa dối được người ta lần thứ ba?

Người cộng sản giả bộ ngây thơ nên tưởng nhân loại cũng đều ngây thơ như họ. Liên tục nói dối hàng bao nhiêu năm, tưởng như vậy quần chúng sẽ nhập tâm tin là thật. Họ lầm.

Nói láo, dối trá để tuyên truyền chỉ có lợi trong giai đoạn ngắn, nhưng về lâu về dài thì sự thật – chân lý của loài người sẽ đè bẹp họ.

Ngày xưa Liên Xô đã sai khiến và xiết chặt cộng sản Việt Nam, họ dùng Việt Nam làm phương tiện đóng góp cho Nga.

Việt Nam có muốn thoát ly, có muốn nhờ Tây Phương tháo gở cho họ cũng không được nữa, vì đã từng phạm lỗi lớn là đã lường gạt Tây Phương…

Sau hết, chế độ Việt Nam Cộng Hòa thua, nhưng thật ra người Việt Nam chưa thua cộng sản. Trận chiến chưa chấm dứt vào ngày 30 tháng 4/1975.

Jean-Marie MÉRILLON

Cựu Đại Sứ Pháp tại Việt Nam.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.