Người mẹ nổi tiếng có 345 con, rơi lệ khi nhắc tới Tổng thống Mỹ Donald Trump

Người mẹ nổi tiếng có 345 con, rơi lệ khi nhắc tới Tổng thống Mỹ Donald Trump

Date: July 29, 2020 at 9:09:13 AM PDT

HTH là một người phụ nữ đáng khâm phục.

Sống ở VN, nhưng nhận xét về TT Mỹ của Cô sáng suốt hơn rất nhiều người Mỹ gốc Việt sống ở Mỹ.

(Anh chàng phóng viên này là người PRO Đảng Dân Chủ).

Câu chuyện rất cảm động, xin quý anh chị đừng bỏ qua.

From: TU-PHUNG

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.