Mỹ phản đối Trung Quốc can thiệp việc khai thác dầu khí Biển Đông

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink liên tiếp lên tiếng phản đối Trung Quốc can thiệp vào việc khai thác dầu khí ở Biển Đông.

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.