Dị tượng: Trong 1 tuần phát sinh 14 trận động đất, Trung Quốc sẽ có biến lớn?

NTDVN.COM

Dị tượng: Trong 1 tuần phát sinh 14 trận động đất, Trung Quốc sẽ có biến lớn?

Thiên tai thảm họa liên tiếp kéo đến Trung Quốc, bệnh dịch, lũ lụt và động đất đồng loạt tấn công, có thể nói là họa vô đơn chí. Theo thông tin do Trạm địa chấn Trung Quốc công bố vào ngày 8/7, chỉ …

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.