Sách Tâm Tình gởi lại

Tâm tình gỏi lại là một chút quà tâm huyết thân tặng cho những người thân yêu còn ở lại trên hành trình đời hướng về Quê hương vĩnh hằng.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.