Học giả Trung Quốc kể chuyện tra tấn trong nhà tù – Trí Thức VN

About this website

M.TRITHUCVN.NET

Học giả Trung Quốc kể chuyện tra tấn trong nhà tù – Trí Thức VN

Một học giả Trung Quốc trong phong trào chống hữu khuynh bị liệt vào phần tử cánh hữu, bị bỏ tù 15 năm đã kể lại chuyện tra tấn vô nhân đạo trong tù…

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.