Covid-19 : Bệnh viện tại nhiều thành phố Mỹ có nguy cơ bị quá tải

RFI Tiếng Việt

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ tiếp tục căng thẳng: Số ca nhiễm mới không ngừng tăng, nhiều nghị sĩ lên tiếng báo động nguy cơ quá tải tại các bệnh viện.

About this website

Covid-19 : Bệnh viện tại nhiều thành phố Mỹ có nguy cơ bị quá tải

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ tiếp tục căng thẳng: Số ca nhiễm mới không ngừng tăng, nhiều nghị sĩ lên tiếng báo động nguy cơ quá tải tại các bệnh viện.

Bài này đã được đăng trong SỨC KHOẺ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.