Lễ Độc Lập Hoa Kỳ: Tổng thống Trump tôn vinh Thiên Chúa và quyết liệt chống trào lưu giật sập tượng

Lễ Độc Lập Hoa Kỳ: Tổng thống Trump tôn vinh Thiên Chúa và quyết liệt chống trào lưu giật sập tượng

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.