Kinh Sáng Soi – Hát là hai lần cầu nguyện – Phạm Trung

Kinh Sáng Soi – Hát là hai lần cầu nguyện – Phạm Trung


acTrungQuy

Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ, cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa Amen.

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.