ĐGM Nguyễn Văn Khảm “Làm sao sống mà không có thánh lễ”

Mời nghe bài giảng này để tìm thấy tâm hồn BÌNH AN, HẠNH PHÚC rồi cố gắng áp dụng để thấy cuộc đời này VUI TƯƠI, ĐÁNG SỐNG.

LAVANG Media

Khi còn là linh mục, ngài đã giảng tại hội trường Anaheim. California, Hoa Kỳ với 5000 người tham dự nhân dịp Đại Hội Thánh Thể. Bây giờ ngài là giám mục giáo phận My Tho.

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.