Chi tiết về Luật An Ninh Hồng Kông

Image may contain: one or more people and text

Hoang Le Thanh

Chi tiết về Luật An Ninh Hồng Kông

Reuters tóm tắt chi tiết lúc khuya ngày 30/6:

– Tội phạm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài bị phạt tù tối đa là chung thân.

– Các công ty hoặc nhóm vi phạm Luật an ninh sẽ bị phạt và có thể bị đình chỉ hoạt động.

– Làm hư hại một số phương tiện giao thông và thiết bị được coi là hành động khủng bố.

– Bất kỳ ai bị kết án vi phạm Luật an ninh sẽ không được tham gia bất kỳ cuộc bầu cử nào của Hồng Kông.

– Hoạt động của một cơ quan an ninh quốc gia mới và nhân viên của cơ quan này tại Hồng Kông sẽ không thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

– Cơ quan chức năng có thể theo dõi và giám sát điện thoại những người bị nghi ngờ là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

– Luật áp dụng cho cả thường trú nhân và cư dân không thường trú tại Hồng Kông.

– Việc quản lý các tổ chức phi chính phủ và cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài ở Hồng Kông sẽ được tăng cường.

N10Tv -Tin Tức

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.