Trong phúc có họa, trong họa có phúc !

Lê Vi
Nhà lãnh đạo độc tài Gaddafi, mới ngày hôm trước còn trên đỉnh cao quyền lực “vinh quang – vĩ đại – thần thánh” thì ngày hôm sau đã bị dân chúng nổi dậy lôi ra từ ống cống bẩn thỉu và giết chết thê thảm.

Cuộc đời vốn “Vô Thường”, không có điều gì có thể thường hằng bất biến, “sống mãi muôn năm”, phúc – họa, an – nguy, tồn – vong, trị – loạn, thăng – trầm, hưng – phế … nối tiếp nhau như hình với bóng, như nhân với quả …

“Phúc trung hữu họa, họa trung hữu phúc” ! Trong phúc có họa, trong họa có phúc !

“Cư an tư nguy, cư trị bất vong loạn” ! Đang lúc bình an phải biết lo nghĩ đến những lúc hiểm nguy, đang thời bình trị không được quên thời họa loạn !

Những người cầm quyền, nếu biết xây dựng một nhà nước pháp quyền lành mạnh, xét xử công minh theo những chuẩn tắc của luật pháp, thì đến khi thời thế đổi thay, cũng sẽ được hậu thế xét xử công minh theo những chuẩn tắc của luật pháp ; còn nếu dùng “luật rừng” để xét xử, dựa vào bọn “côn đồ du đảng” để đối xử, thì đến khi thời thế đổi thay, cũng sẽ bị xét xử bằng “luật rừng”, bị đối xử theo kiểu của “côn đồ du đảng” …

Một chính quyền biết KHAI DÂN TRÍ, kết quả là làm cho người dân trở nên VĂN MINH, rồi nếu có bị sụp đổ vì chính sự KHAI DÂN TRÍ ấy, chắc chắn sẽ được người dân đối xử một cách VĂN MINH. Chính quyền ấy dù sao cũng được hưởng cái kết quả của quá trình KHAI DÂN TRÍ.

Một chính quyền chỉ biết NGU DÂN, hậu quả là khiến cho người dân trở nên DÃ MAN, rồi nếu có bị sụp đổ vì chính sự NGU DÂN ấy, chắc chắn sẽ bị người dân đối xử một cách DÃ MAN. Chính quyền ấy buộc phải lãnh cái hậu quả của quá trình NGU DÂN.

Đó là luật NHÂN – QUẢ : “Ác Giả Ác Báo, Thiện Giả Thiện Lai” ! “Gieo Nhân Nào Gặt Quả Ấy” ! “Gieo Nhân Lành Gặt Lấy Quả Vui” ! “Gieo Gió Gặt Bão” ! …

Cặp phạm trù NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT / HẬU QUẢ của Triết Học Duy Vật Biện Chứng cũng không nói khác – “Hoạt động của con người là hòn đá thử vàng của tính Nhân Quả” – Friedrich Engels.

Tôi không tin là những người cộng sản, ít nhất đã học qua lớp “sơ cấp chính trị”, lại không hiểu được những Quy Luật Duy Vật Biện Chứng Khách Quan này, ngoại trừ là bằng “sơ cấp chính trị” dỏm, giả …

– Canh Le

Image may contain: 2 people
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.