Tất Cả Là Hồng Ân || St Lm. Huy Hoàng || Tb Sr Hoàng Phương & Xin Cho Con Thấy Chúa – Sr Hiền Hòa

Tất Cả Là Hồng Ân || St Lm. Huy Hoàng || Tb Sr Hoàng Phương

Xin Cho Con Thấy Chúa – Sr Hiền Hòa

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.