Quy tắc “3 chậm 3 nhanh” của những người sống thọ – Trí Thức VN

Nếu quan sát kỹ cuộc sống và thói quen nghỉ ngơi làm việc của những người già sống thọ, đa phần họ đều làm được quy tắc “3 chậm 3 nhanh” dưới đây.
M.TRITHUCVN.NET
Bài này đã được đăng trong SỨC KHOẺ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.