Cuộc thi ” Đường lên đỉnh Olympia ” là nơi đào tạo nhân tài cho….nước Úc.

Tại sao nhân tài lại bỏ nước Việt Nam ra đi? Thử suy nghĩ và thống kê sự mất mát lớn lao này.

Huy Chiêu shared a collaborative post.
Cuộc thi ” Đường lên đỉnh Olympia ” là nơi đào tạo nhân tài cho….nước Úc.

Image may contain: text

Nam Kỳ – 南圻

Non sông Úc Đại Lợi có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Úc Đại Lợi có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.