Luật an ninh và cơ hội cuối cùng để chiến đấu cho tự do của Hồng Kông

Luật an ninh và cơ hội cuối cùng để chiến đấu cho tự do của Hồng Kông

Khi Anh trao trả Hồng Kông ngày 01/07/1997, thế giới lạc quan, tin rằng Trung Quốc và phương Tây sẽ tiến gần với nhau. Tiếc thay, một phần tư thế kỷ sau, sự thể diễn ra ngược lại. Hồng Kông đã trở th…

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.