Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến gia đình bất hoà

 

M.TRITHUCVN.NET

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến gia đình bất hoà

‘Bạo lực ngôn ngữ’ mới thực sự là nguyên nhân tạo thành những tổn thương khiến người ta thật khó tưởng tượng, là nguyên nhân của gia đình bất hòa

Bài này đã được đăng trong GIA ĐÌNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.