Trung cộng đã phá hủy mẫu Novel Coronavirus ở phòng thí nghiệm virus sinh học Vũ Hán từ sớm…”.

Trần Bang
TRUNG CỘNG đã thừa nhận nghi ngờ của TT Trump, và Ngoại trưởng Pompeo là đúng, khi Truyền thông được cộng sản Trung Cộng đạo diễn viết : “ Trung cộng đã phá hủy mẫu Novel Coronavirus ở phòng thí nghiệm virus sinh học Vũ Hán từ sớm…”.

Nhưng bản tính gian trá, quanh co chối tội gây thảm họa đại dịch Covid toàn cầu vẫn thể hiện, khi TC nói “ đó là phòng thí nghiệm trái phép và phá hủy mẫu #Coronavirus là để ngăn đại dịch”

Nguồn https://www.scmp.com/…/china-confirms-unauthoris

See More

No photo description available.
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.