NGUYỄN HÒA BÌNH xanh mang khi PV ĐIỀU TRA ĐỘC LẬP HIỆN TRƯỜNG bưu điện CẦU VOI giải oan HỒ DUY HẢI

NGUYỄN HÒA BÌNH xanh mang khi PV ĐIỀU TRA ĐỘC LẬP HIỆN TRƯỜNG bưu điện CẦU VOI giải oan HỒ DUY HẢI

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.