Dịch bệnh đảo ngược toàn cầu hóa, cô lập chủ nhân “Vành đai và Con đường”

 

M.TRITHUCVN.NET

Dịch bệnh đảo ngược toàn cầu hóa, cô lập chủ nhân “Vành đai và Con đường”

Là bên khởi xướng sáng kiến ​​“Vành đai và Con đường” nhưng trong dự án quốc tế này, dường như nhà cầm quyền Bắc Kinh ngày càng trong tình trạng đơn độc.

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.