Cập nhật tình hình Virus Corona

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

Quốc gia

Worldwide

Số lây nhiễm

1,617,204

Số tử vong

97,039

United States 469,218 16,693
Spain 157,022 15,483
Italy 143,626 18,279
Germany 119,042 2,567
France 86,334 12,210

Nguồn: https://google.com/covid19-map/

Bài này đã được đăng trong SỨC KHOẺ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.