Đảng lại kiên định với “Kinh tế tập thể, Hợp tác xã” !

RFA.ORG

Đảng lại kiên định với “Kinh tế tập thể, Hợp tác xã” !

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ký bản kết luận về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.