Tổng thống Trump: 30 ngày tới rất quan trọng với Hoa Kỳ, để tránh hàng triệu người phải chết

Tổng thống Trump: 30 ngày tới rất quan trọng với Hoa Kỳ, để tránh hàng triệu người phải chết

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.