Con người đích thực trong bão dịch Corona

Con người đích thực trong bão dịch Corona

Tramtubensuoi

Trong cơn bão dịch Corona, chúng tôi được dịp nhìn con người đích thực của mình.

Trước đây, chúng tôi cho rằng đây là một dịp thuận tiện để nhìn nhận thân phận yếu đuối mỏng dòn của mình để tín thác vào Chúa Quan Phòng.

10 điểm – đúng giáo huấn của Giáo hội.

Hiện nay, chúng tôi xem lại 3 câu Kinh Thánh dưới đây

Thiên Chúa sáng tạo con người
theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người
theo hình ảnh Thiên Chúa, (St 1: 27)

Hình ảnh Thiên Chúa thực sự… chứ không giống như chúng tôi, con người thật, với hình chụp ở đâu đó trên giấy hay trên điện thoại di động.

ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. (St 2: 7).

Câu chuyện mang tính biểu tượng – ý muốn diễn tả con người thực sự gồm có thân xác và Sự Sống Thần Linh của Chúa.

Mùa chay nhắc nhở thân phận con người là bụi tro…nhấn mạnh con người thân xác.

Cùng một lúc khích lệ đổi mới tâm hồn

Anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá (Cl 3;10).

Cuối cùng, Phoalo khẳng định:

Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến. (1Cr 15:49).

Với con người bởi đất: Chết vì gì cũng sẽ thành tro bui. Nhưng hãy khôn ngoan như con rắn: tìm mọi cách để khỏi nhiễm Corona. Nếu lỡ nhiễm, tìm mọi cách bình phục…

Với con người tâm linh: ẩn sâu trong lòng mình. Có lẽ chúng tôi lâu nay không để ý…thì đây là dịp nghiên cứu, tìm hiểu Kinh Thánh để khám phá con người mang hình ảnh Đấng từ trời… kẻo uổng cả một đời theo Chúa mà cứ phải cúi đầu chấp nhận thân phận yếu hèn của con người bởi đất…

mà quên béng con người tâm linh với Sự Sống Thần Linh của Chúa, có đầy đủ khả năng vươn tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. (Ep

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.