Các hoạt động vui chơi giải trí tại nhiều nơi ở TQ mở rồi lại đóng

M.TRITHUCVN.NET

Các hoạt động vui chơi giải trí tại nhiều nơi ở TQ mở rồi lại đóng

TQ nói tình hình dịch bệnh tại quốc gia này đã được chặn, nhưng các hoạt động vui chơi giải trí ở nhiều nơi được mở chưa bao lâu lại bất ngờ phải đóng cửa.

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.