Giữa các lo ngại về chiến tranh trả đũa trong vụ dịch bệnh toàn cầu, Đức Thánh Cha kêu gọi ngưng bắn

Giữa các lo ngại về chiến tranh trả đũa trong vụ dịch bệnh toàn cầu, Đức Thánh Cha kêu gọi ngưng bắn

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.