KINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Tin là sẽ được. Mời đọc “Kinh Lòng Chúa Thương Xót”, lúc 3 giờ chiều mỗi ngày, để cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, cho giáo hội được bình an, cho loài người thoát khỏi cơn đại dịch Virus Corona tàn phá khủng khiếp này.

Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót (15 phút mỗi ngày)

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.